Na základe výsledkov prijímacieho konania 1. kola, riaditeľ Súkromného gymnázia Banskobystrického oznamuje informáciu o počte voľných miest pre šk.r. 2020/2021:

7902J – gymnázium zameranie virtuálna grafika –  1 miesto,
7902J 74 – gymnázium bilingválne štúdium slovensko – ruské – 3 miesta,

7902J 74 – gymnázium bilingválne štúdium slovensko – anglické – 2 miesta.