Naša škola nadviazala spoluprácu so strednou školou v mestečku Pewsey vo Veľkej Británii.

Zámerom tohto projektu je umožniť našim žiakom zažiť priamu komunikáciu v angličtine s rodenými Angličanmi v ich veku, z prvej ruky spoznávať kultúru a reálie Veľkej Británie, a taktiež vyskúšať si štúdium na britskej strednej škole v rámci dvojtýždňového výmenného pobytu.

Naša partnerská škola, Pewsey Vale School, sa nachádza v malebnom prostredí, asi 100 km západne od Londýna. Škola má dlhoročnú tradíciu, bola založená v roku 1958 a neustále sa modernizuje. Zároveň pevne stojí na tradičných hodnotách, rešpekte, integrite a dôvere. Svojich žiakov vedie k úspechu a rozvíja ich potenciál personalizovaným prístupom k vyučovaniu.

https://pewseyvale.org/

Najšikovnejší žiaci našej anglickej bilingválnej sekcie sa budú v priebehu tohto školského roka pravidelne stretávať s žiakmi britskej školy prostredníctvom videohovoru. Počas týchto stretnutí si budú vzájomne predstavovať rôzne oblasti svojej krajiny, ako napríklad školský vzdelávací systém, zaujímavé turistické oblasti, národnú gastronómiu či tradície. Týmto spôsobom budú vzájomne spoznávať seba navzájom, rozširovať si obzory, a predovšetkým budú rozvíjať svoje jazykové zručnosti v angličtine.

Vyvrcholením týchto prezentácií bude osobná návšteva Veľkej Británie a priama účasť na vyučovaní v tejto britskej strednej škole počas dvoch týždňov. Zároveň privítame britských žiakov u nás v Banskej Bystrici a zapojíme ich do vyučovania na našom Súkromnom Banskobystrickom gymnáziu.

Veríme, že našim žiakom tak sprostredkujeme nezabudnuteľné zážitky a skúsenosti a pomôžeme im rásť v ich jazykových zručnostiach, vo všeobecnom rozhľade, ale i v osobnej a sociálnej oblasti.