Pozitívne štatistiky = Ideme správnym smerom

Už je to 10 mesiacov čo sme spustili náš projekt. Teda pravdupovediac je to oveľa dlhšie obdobie čo makáme na projekte gymnázia, ale žiaci nastúpili do našej školy pred 10 timi mesiacmi.

Za toto krátke obdobie sa  nám podarilo celé množstvo úspechov, na ktoré sme hrdí:

1. Stali sme sa jednotkou medzi súkromnými školami v Banskobystrickom kraji v počte prihlásených žiakov na štúdium.

2. V meste Banská Bystrica existuje 22 stredných škôl. Len na dve školy sa zapísal plný počet žiakov, ako mohli školy prijať. Ostatní nenaplnili plánované počty. Popri SPŠ Jozefa Murgaša je to práve naše gymnázium, ktorému sa to podarilo. 

3. Počas šk. roka 2019/2020 sme podpísali Memorandá o spolupráci so špičkovými spoločnosťami pôsobiacimi v oblasti virtuálnej grafiky, 3D, počítačovej a filmovej animácie, reklamy a tlače. Sú nimi: Alien studio, Studio 727, Figurama, Aurora, Vego Marketing.

4. Stali sme sa plnohodnotným členom Digitálnej koalície a za podpory vedenia Digitálnej koalície a Republikovej únie zamestnávateľov pripravujeme na školský rok 2020/2021 unikátny vzdelávací projekt, ktorý nemá v Slovenskej republike obdobu.

5. Do nášho tímu odborných učiteľov pribudol držiteľ Oscara a ceny Bafta za VFX Vlado Valovič, ktorý bude svoje vedomosti odovzdávať našim žiakom priamo zo svojho kanadského pôsobiska.

6. V rámci propagácie boja proti fašizmu sme vytvorili spoločne s naším partnerom Alien Studio projekt Dostaňme mladú generáciu do múzeií. Ide o zobrazenie udalostí 2. sv. vojny prostredníctvom virtuálnej reality. Na projekte ďalej pracujeme.

7. Zúčastnili sme sa na: Industrial Day v Bratislave, IXPO v Bratislave, 30 rokov PIXAR v Prahe, návšteva NRSR, Stretnutie s Prezidentom Andrejom Kiskom, osláv Dňa víťazstva a Dňa Ruskej Federácie, Festivalu svetla a tieňa, Envirofilmu a Ekotopfilmu, Výstavy vo vile Dominika Skuteckého, Medzinárodnej konferencie o vypuknutí 2.sv.vojny.

8. Poctili naše gymnázium svojou návštevou: Vladimír Hliadlovský rektor UMB, jeho excelencia Alexej Leonidovič Fedotov mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie v Slovenskej republike, Martin Klus poslanec NRSR, ruský armádny zbor Alexandrovci, Vladimír Strmeň priamy účastník SNP a zároveň ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste nás počas roka navštívili. Vážime si každého z Vás. 

NA základe uvedených faktov sa máme právo domnievať, že sme začali správnu cetu, ktorou sa chceme ešte intenzívnejšie uberať v ďalšom období. Určite vo svojom úsilí nepoľavíme, ba naopak je tu priestor, aby sme pracovali ešte usilovnejšie a našim žiakov pripravili ďalšie príležitosti stať sa úspešnými mladými ľuďmi pripravenými presadiť sa v modernej spoločnosti 21. storočia ako u nás tak aj v zahraničí.