Test Matematika

Ahojte.

Pýtate sa aké ťažké budú prijímačky na naše gymnázium v študíjnom odbore 7902J gymnázium - virtuálna grafika? Ponúkame vám ukážku testu na prijímaciu skúšku z matematiky.

    1. Vypočítaj polovicu zo súčtu jednej polovice a jednej štvrtiny. Odpoveď: ..................
    2. Pri meraní hĺbky jazera namerali jedenkrát 20 metrov, dvakrát 30 metrov a dvakrát hĺbku 25 metrov. Aká je priemerná hĺbka jazera?
    3. Pôvodná cena auta bola 15 000 eur. Aká bola jeho cena po 5 % zlacnení ?
    4. Traja kamaráti Adam, Juraj a Daniel zarobili na brigáde 2 800 €. Odmenu si rozdelili podľa zásluh v pomere 4: 3: 3. Koľko eur zarobil najusilovnejší z kamarátov?
    5. Ktorou číslicou treba nahradiť hviezdičku v čísle 586*4, aby vzniklo päťciferné číslo deliteľné súčasne troma a štyrmi?
    6. Aritmetický priemer piatich čísel je 89. Aký je ich súčet?
    7. Určte veľkosť uhla α a veľkosť uhla β na obrázku.
    8. Na obrázku je útvar zložený z rovnostranného trojuholníka, kruhu a štvorca. Trojuholník má obvod 15 cm.
       a) Obsah štvorca je S = ................ 
                       b) Priemer kružnice je d = ............. 
       c) Obsah kruhu je S = ............... 

                      

9.    Koľko štvorcov vidíte na obrázku?
                       

10.    Riešte rovnicu a urobte skúšku:  2−  (3x−17) /4  = (x+17) / 5   
11.    Z výrazu  b  =  (a – 3) / 2  vyjadrite neznámu a.     
12.    Vypočítaj:  (3/4 + 1/3) : 7/2 – 5/6 =
13.    Nádrž na vodu má tvar kvádra. Vnútorná dĺžka je 5 m, šírka 2,4 m a hĺbka 1,5 m. Koľkolitrov vody je v naplnenej nádrži?
14.    Keby školu navštevovalo o 200 žiakov viac, chýbal by 1 žiak do počtu 500 žiakov. Koľko žiakov navštevuje školu?

Ako sa ti darilo?
Sú príklady ťažké?
Napíš nám tvoj názor na náš mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

streda, 31 marec 2021
Zdieľaj

Súkromné gymnázium Banskobystrické 

Ružová 15/A, 

974 11 Banská Bystrica

tel: +421 917 95 66 22 

email: gympel@sukromnygympel.sk

2.png0.png4.png4.png4.png9.png
3
Online