Prednášal nám RNDr. Vojtech Rušin, DrSc., Astronomický ústav SAV

Denne sa snažíme prinášať naším žiakom nové impulzy, ktoré ich viacej motivujú k štúdiu. 

„Vesmír je úžasný vo všetkom – veľkosťou, dynamikou, zložením, nekonečnosťou…..“

„Vesmír je miesto, kde žijeme – je naším domovom, je naším učiteľom…..“

Aj tieto hlboké myšlienky zazneli na prednáške, ktorú pre našich žiakov pripravil pracovník Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Žiaci dostali informácie „z prvej ruky“ o planétach a ich mesiacoch, hviezdach, asteroidoch, kométach a iných vesmírnych objektoch. Tiež mali možnosť vidieť unikátne zábery planét, mesiacov a asteroidov, ktoré získali vedci zo sond skúmajúcich vesmírne telesá.