V školskom roku 2021/2022 otvárame dve triedy bilingválneho štúdia. Jedna trieda bilingválneho štúdia slovensko – ruská sekcia, druhá trieda bilingválneho štúdia slovensko – anglická sekcia. Prijímacie konanie do oboch tried sa bude konať formou testu overenia predpokladov na štúdium cudzieho jazyka.

V rámci bilingválneho štúdia vo vyšších ročníkoch si bude môcť žiak vybrať aj štúdium virtuálnej grafiky a kybernetickej bezpečnosti.

Do pozornosti dávame aj fakt, že v prípade prihlásenia sa uchádzača o štúdium na dva odbory nášho gymnázia, získa ako bonus 50 bodov.

Príďte medzi nás a staňte sa úspešným človekom!

Kliknite sem pre stiahnutie PDF