V školskom roku 2021/2022 stála pred nami jedna veľká výzva.
Na našej škole sa od jej vzniku prvýkrát žiaci postavili pred maturitnú komisiu.

Napriek tomu, že žiaci tajne dúfali, že maturity sa zrušia aj tento rok, nebolo tomu tak
 a na našej škole sa od jej vzniku prvýkrát konali maturitné skúšky. Skúškou dospelosti
si prešli žiaci zo 4.A. Tohtoroční maturanti nesklamali,
 a túto neľahkú skúšku zvládli vynikajúco. Nechýbali slzy ani smiech, ale o to
radostnejšia atmosféra zavládla na slávnostnom odovzdávaní maturitných vysvedčení.

Všetkým našim maturantom želáme veľa šťastia v ďalšom, či už študijnom, alebo pracovnom živote a veríme, že sa ešte stretneme!