Dňa 21.11.2017 sme sa zúčastnili na Burze informácií v Žiari nad Hronom. Boli sme vo veľkom napätí ako nás prijmú žiaci ZŠ, či ich naša škola zaujme. Naše napätie opadlo hneď po pár minútach, keď sa pri nás začali zastavovať naši potenciálny žiaci, ale aj výchovný poradcovia a rodičia. Za tento deň sme zozbierali cca 45 kontaktov na deviatakov ZŠ. Veľmi nás potešil fakt, že na otázku čo Vás najviac na nás zaujalo bola odpoveď spojenie gymnázia a odbornej školy to tu ešte nebolo a práve to považujeme za najlepšiu kombináciu. Našim žiakom toto spojenie poskytne možnosť počas 4 rokov získať nie len všeobecné vzdelanie, ale aj odborné vzdelanie v oblasti virtuálnej grafiky. Celkové hodnotenie dnešného dňa je úspešná prezentácia za nami a tešíme sa na ďalšie dni medzi Vami!