Naše dobrodružstvo so Shouyour talent pokračuje. Dňa 19.12.2023 sme mali prvý workshop, ktorý viedla lektorka Kika. Všetci sme sa na tento deň veľmi tešili, aj keď na druhej strane, niektorí mali menšiu trému z prezentovania.

Kika nám cez víkendovku spolu s ostatními lektormi zadali zopár úloh, ktoré sme mali na tomto workshope odprezentovať.  Samozrejme prezentácie sa vydarili. Na základne vydarených prezentácií nám Kika poskytla spätnú väzbu. Po prestávke, sme sa dali do našich tímov a pracovali na svojich projektoch. Kika nám vysvetlila, ako je potrebné dobre plánovať a manažovať. Všetci členovia tímu pracovali naozaj usilovne, a to aj preto aby stihli všetko potrebné spraviť a tak získať cenné rady a usmernenia od lektorky.

Teším sa, že sa nášmu tímu darí. Som rada aj za nových členov, ktorí sa k nám pridali, pretože s nimi sa nám pracuje zas o niečo lepšie. Veď ako sa hovorí : „Kde je viac hláv viac tam je viac rozumu“.