Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do programu Show your talent.  Naše veľké dobrodružstvo sa začalo 2.-3.12.2023 víkendovým školením na Starých Horách. Mali sme pripravený intenzívny program s fantastickými lektorkami a lektorom. Vďaka rôznym aktivitám sme sa dozvedeli nové veci o sebe. Každému priblížili v čom sme výnimoční, aké máme talenty a ako ich ďalej rozvíjať. Veľmi ma teší, že do projektu nie sú zapojení len žiaci z jednej triedy, ako to býva zvykom, ale z rôznych tried či ročníkov, vďaka čomu sme sa vzájomne spoznávali a vytvorili nové priateľstvá. „Víkendovka“ motivovala mňa aj môj tím k tomu aby sme túto príležitosť využili naplno. Verím, že spolu s mojim tímom urobíme niečo veľké 😊