Každoročne je 2. september takým novým začiatkom v živote školy a všetkých ľudí, ktorí sa v nej pohybujú. Veľmi dôležité je, aby tento začiatok priniesol aj nové impulzy, motivácie na zlepšovanie sa nás všetkých. Aj toto bol jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli pre otvorenie tohto školského roka v klube Ministry of Fun. Ale nie len obal, ale aj vnútro musí byť kvalitné a preto nás teší, že naše pozvanie na túto udalosť prijali mnohé osobnosti, ktoré svojou účasťou dotvorili povestnú čerešničku na torte a zvýšili punc kvality. Na základe uvedeného môžme konštatovať, že slávnostné otvorenie šk. roka bolo naozaj slávnostné. Aj touto cestou by sme sa radi poďakovali cteným hosťom za čas a pekné slová, ktoré ste našej škole a našim žiakom venovali:

 1. Nigel Marcus Baker, VeľvyslanecSpojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska
 1. Jelena Jepišina, riaditeľka Ruského domu v Bratislave a prvá tajomníčka Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR
 1. Oľga Kroshkina, vedúca oddelenia pre vzdelávanie Ruského domu v Bratislave
 1. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor UMB
 1. Mgr. Art. Juraj Sarvaš, legenda slovenského herectva
 1. Ing. Marek Fabrika, dekan Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene
 1. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., dekanka Fakulty Prírodných vied UMB
 1. Romana Kánovská, riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania
 1. Maroš Miškolci, riaditeľ Topografického ústavu
 1. Rudolf Latiak, Výkonný riaditeľ Gamo a. s.
 1. Martin Turčan, poslanec BBSK a poslanec MsZ BB
 1. Ľubomír Tichý, riaditeľ Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
 1. Igor Presperin, CSc., riaditeľ školského internátu
 1. Ľuba Englerová, riaditeľka SOŠ hotelových služieb a obchodu
 1. Dušan Šimo, sólista štátnej opery v Banskej Bystrici
 1. Miroslav Spišiak, farár katolíckej cirkvi

Celé podujatie otvorila 5 minutová svetelno hudobná šou. Nasledovala hymna v podaní sólistu štátnej opery v Banskej Bystrici Dušana Šima. Celým programom nás sprevádzala moderátorka RTVS Danka Kurtíková. Samozrejme nemohol chýbať vstup v ktorom sa prihovoril žiakom gymnázia pán riaditeľ Tibor Maťaš, po ňom katolícky farár pán Miroslav Spišiak a nasledovali naši vážení hostia. A popri showreale zostavenom z prác našich žiakov nám svoj showreal predviedol aj náš externý spolupracovník a expert na VFX Vlado Valovič, ktorý v minulosti získal za špeciálne efekty Oscara za film Gravitácia a cenu BAFTA za film Harry Potter a Relikvie smrti 2. Medzi zlaté klince nášho podujatia určite patril príhovor zaslúžilého umelca Juraja Sarvaša a jeho verše z básne Marína. Následne nás svojim tanečným vystúpením potešili aj naše žiačky Sabína Fáberová spolu s Michaelou Hakulinovou. Vystúpenie rapera Karla bolo bodkou za našim podujatím.

Naša škola sa už štvrtý rok snaží prinášať inovácie do vzdelávacieho procesu a tak sme radi, že aj týmto podujatím sme sa presvedčili, že robiť tradičné veci netradičným spôsobom sa oplatí.