Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

Dňa 2.9.2019 o 9:00 sme úspešne začali náš druhý školský rok. Na slávnostné otvorenie sme pozvali zástupcov našich partnerov a priateľov školy. Za všetkých spomenieme tých najdôležitejších: Doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D prorektor UMB, Prof. PaedDr. Štefan Porubský dekan Pedagogickej fakulty UMB, Ing. Milan Lichý viceprimátor mesta Banská Bystrica, Anna Novgorodova zástupkyňa veľvyslanectva Ruskej Federácie v Slovenskej republike, plk. Ing. Maroš Miškolci riaditeľ topografického ústavu ASR, Ing. Igor Kašper poslanec mesta Banská Bystrica a BBSK a mnohí ďalší. Pán riaditeľ RNDr. Tibor Maťaš privítal vo svojej úvítacej reči najmä našich prvákov, ktorí rozšírili rady nášho gymnázia nie len počtom, ale prvým rokom budeme na našom gymnáziu vyučovať aj v bilingválnej sekcií slovensko- ruskej. Keď to zhrnieme, naše gymnázium má od dnešného dňa vyše 100 žiakov v dvoch gymnaziálnych odboroch:

  • 7902 J – gymnázium zameranie virtuálna grafika = 1.A, 2.A, 2.B
  • 7902 J 74 – gymnázium bilingválne štúdium slovensko – ruské = 1.B

Takže hurá na navé vedomsti a zážitky v školskom roku 2019/2020!