Stali sme sa Digitálna jednotka 2019

Predstavitelia a členovia Digitálnej koalície – Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky sa 26.11.2019 stretli na výročnom zasadnutí, ktoré sa konalo na pôde Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) v Bratislave.

Členov Digitálnej koalície a pozvaných hostí na pôde fakulty privítala dekanka FIIT STU Mária Bieliková, rokovania sa zúčastnili podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu a predseda predstavenstva Digitálnej koalície Richard Raši, prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska a predseda výkonného výboru Digitálnej koalície Mário Lelovský, hostia z českej Digikoalice.cz, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec, generálny tajomník Služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Mario Schrenkel, generálny riaditeľ Sekcie hospodárskej spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Dušan Matulay a viac ako 100 pozvaných zástupcov členských subjektov.

Členovia počas zasadnutia vyhodnotili plnenie záväzkov, s odpočtami plnenia vystúpili predstavitelia ministerstiev, ale aj zástupcovia firiem a škôl. Najaktívnejší členovia si z rúk R. Rašiho a M. Lelovského prevzali špeciálne ocenenia Digitálna jednotka 2019. Súkromné gymnázium Banskobystrické patrilo tiež medzi ocenených spolu s takými organizáciami ako sú:

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI)
CISCO Systems Slovakia
Datalan a.s.
IT Asociácia Slovenska
Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ)
Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS)
SARIO – Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tatrabanka a.s.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Naše gymnázium prevzalo túto prestížnu cenu za plnenie záväzkov a šírenie IT v Banskej Bystrici. Toto ocenenie nám len potvrdilo správnosť smerovania nášho gymnázia v oblasti vzdelávania a posilnilo nás v našej práci ďalej sa zlepšovať a rozvíjať.