Úspechy našej študentky ruskej bilingválnej sekcie Mirky Jambrichovej z 2.B

Naši ruštinári majú viacero príležitostí predviesť svoje vedomosti a zručnosti z tohto krásneho ľubozvučného jazyka. Jednou z nich je Olympiáda v ruskom jazyku. Mirka Jambrichová sa od prvého ročníka odvážne zúčastňuje takýchto podujatí. Odvážne preto, že často krát sú študenti všetkých ročníkov bilingválnych gymnázií zaradení do jednej kategórie. To znamená, že prváci majú za konkurenciu druhákov, tretiakov, štvrtákov a piatakov. Viete si predstaviť koľko guráže musí mať v sebe prvák či druhák, keď chce súťažiť s piatakom, ktorý završuje svoje štúdium a čoskoro bude korunovaný skvelým maturitným vysvedčením?

Tak Mirka Jambrichová sa 12.marca 2021  zúčastnila krajského kola Olympiády v ruskom jazyku v kategórii B4 (bilingválne gymnáziá – všetky ročníky ), ktorá sa konala  online formou. A keby len zúčastnila. Mirka vyhrala 1. miesto!  Mirka ukázala ako skvelo komunikuje a píše po rusky jazyk, ako sa vyzná v histórii a reáliách Ruska a ako posluch v ruskom jazyku a čítanie s porozumením je pre ňu hračka:)

   Krásne obstála aj v celoslovenskom kole Olympiády v ruskom jazyku 8. a  9. apríla 2021 , opäť online formou. A opäť v kategórii B4. Ministerstvo školstva, vedy,  výskumu a športu Slovenskej republiky, IUVENTA – slovenský inštitút mládeže a Celoštátna odborná komisia Olympiády v ruskom jazyku udelila Mirke diplom a ona sa stala úspešnou riešiteľkou.

MIRKA, GRATULUJEME TI A DRŽÍME TI PALCE V ĎALŠÍCH SÚŤAŽIACH !