Veľvyslanec Ruska A. L. Fedotov na návšteve nášho gymnázia

Prvým krokom pri zavedení slovensko-ruskej bilingválnej sekcie na našom gymnáziu bolo oslovenie veľvyslanectva Ruskej federácie so žiadosťou o podporu a spoluprácu na tomto našom projekte. Naša spoločná spolupráca priniesla svoje ovocie a naša škola sa stala jediným súkromným gymnáziom v Slovenskej republike, ktoré ponúka štúdium v slovensko-ruskej bilingválnej sekcii. Jedným z výsledkov našej spolupráce je aj vzácna návšteva, ktorou nás poctil veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku A. L. Fedotov. Pána Fedotova a jeho spolupracovníkov sme privítali starým slovanským zvykom chlebom a soľou. Následne sme našich ruských priateľov previedli učebňami nášho gymnázia. Súčasťou návštevy bolo aj pracovné rokovanie na ktorom sme si prešli jednotlivé kroky a vízie našej školy do budúcnosti a veľmi nás teší, že pán Fedotov vyjadril vôľu byť nápomocný pri ďalších aktivitách nášho gymnázia. Na záver návštevy sa pán Fedotov podpísal do kroniky nášho gymnázia a prisľúbil nám, že naše gymnázium síce navštívil prvý, no určite nie posledný raz.