Podľa priloženej tabuľky sa dozviete výsledky prijímacieho konania v študíjnom odbore 7902 J 74 – gymnázium bilingválne štúdium slovensko-ruské.

Zápis na odbor 7902 J 74 – gymnázium bilingválne štúdium slovensko-ruské prebehne v dňoch 12.05.2021 v čase 11:00-16:00 a dňa 13.05.2021 v čase 8:00-14:00. Potvrdenie o nastúpení na štúdium je možné odovzdať osobne v deň zápisu, alebo doručiť elektronicky na emailovú adresu školy gympel@sukromnygympel.sk

V prípade, že uchádzač nenastúpi na štúdium na našej škole, je potrebné čo najskôr elektronicky na adresu gympel@sukromnygympel.sk doručiť Potvrdenie o nenastúpení na štúdium.

Prijatým uchádzačom gratulujeme !

Kliknite sem pre stiahnutie PDF