Našou hlavnou témou druhého workshopu bol MARKETING. Mnoho ľudí si marketing mýli s reklamou. Tieto dve slová dokonca používajú ako synonymá. Marketing a reklama ale nie sú to isté. Je medzi nimi veľký rozdiel, reklama je súčasťou marketingu. Marketing tak zahŕňa reklamu. Marketing a predaj majú k sebe veľmi blízko, spája ich práve reklama. Môžeme s istotou povedať, že žijeme a dýchame reklamou.

Výhody digitálneho marketingu sú zacielenie na vybrané skupiny zákazníkov, komplexnosť, dostupnosť, efektivita a možnosť spätnej väzby od zákazníkov možnosť osloviť kohokoľvek a kdekoľvek na svete.

Našou úlohou je vytvoriť správny marketing k naším projektom. Nie je to až také jednoduché ale ak chceme, aby náš marketing spĺňal všetky podmienky ideme sa aj s touto úlohou popasovať.

Aj keď sme mali zopár problémov v tímoch naša lektorka Kika ako aj naše pani učiteľky nás povzbudili a podporili. Vzdať sa je tá najjednoduchšia cesta, ktorou my nechceme ísť. Pokračujeme v našom dobrodružstve a na problémy sa už budeme pozerať ako na príležitosti, ktorými sa naučíme niečo nové.