V jeden deň oslavuje  španielsky hovoriaci svet dva významné sviatky pri príležitosti úmrtia svojho veľkého spisovateľa Miguela de Cervantesa y Saavedru. Tento slávny autor prispel k zveľadeniu španielskeho  jazyka prostredníctvom majstrovského románu Dômyselný rytier don Quijote de la Mancha  „El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha“. Spomínané dielo,  prvýkrát vydané v roku 1605,  je doposiaľ považované za najdôležitejšie v španielskom jazyku.

Záujem o španielsky jazyk a kultúru sme podporili aj na našom gymnáziu čítaním zjednodušenej verzie románu  o dômyselnom rytierovi Donovi  Quijotovi.  

Kniha to je sila, to  je hodnota, to  je potrava, pochodeň myšlienok a prameň lásky