Mirka Jambrichová  –  študentka ruskej bilingválnej sekcie

Aktuálna víťazka krajského kola  Olympiády v ruskom jazyku   a držiteľka 4. miesta v celoštátnom kole

51. ročník Olympiády v ruskom jazyku sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnil online. Vyhlasovateľom Olympiády v ruskom jazyku bolo  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Odborným garantom bola Celoštátna odborná komisia Olympiády v ruskom jazyku. Organizačne ju zabezpečila aj tento rok  IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.                                                                  

Krajské kolo sa konalo 21.3.2022. Naša študentka 3. ročníka bilingválnej sekcie Miroslava Jambrichová  zvíťazila. Mirka už po druhýkrát súťažila v Olympiáde v ruskom jazyku a nikoho nenechala na pochybách, že prvenstvo patrí  zaslúžene jej.

O mesiac ju čakalo celoštátne kolo.  Dva dni 19. – 20. 04. 2022 odborná komisia bedlivo preverovala vedomosti najlepších  študentov na Slovensku. Prvou časťou bolo  počúvanie textu s porozumením, druhou –  čítanie textu s porozumením, treťou – test z kulturológie, štvrtou – voľný rozhovor s členmi odbornej poroty na vybrané konverzačné témy,   ďalšou – beseda súťažiacich s odbornou porotou  na témy z kulturológie,   potom – rozprávanie na kulturologickú tému s využitím vizuálneho materiálu ponúknutého odbornou porotou a ako   záverečná časť –  slohová práca.                                                      

Test z kulturológie sa považuje za najťažšiu časť.  Mirka ukázala ako skvelo je pripravená a dosiahla najvyšší počet bodov zo všetkých súťažiacich. V ústnej časti preukázali študenti z maturitných ročníkov prevahu v komunikačných zručnostiach. Mirka napokon obsadila v celoslovenskom kole Olympiády v ruskom jazyku štvrté miesto. Delili ju iba dva body od tretieho miesta.

Svelý výkon!

Mirka,  srdečne Ti blahoželáme😊

Sme na Teba hrdí😊

Ďakujeme Ti za reprezentáciu gymnázia😊

Prajeme Ti veľa úspechov v nasledujúcich súťažiach!!!