Americká obchodná komora v Slovenskej republike podporuje našu anglickú bilingvu

Pri budovaní čohokoľvek je dôležité mať pri sebe partnerov, prípadne podporovateľov s vysokým kreditom. S týmto predpokladom sme aj my minulý rok rozbiehali náš nový odbor 9702 74 – gymnázium bilingválne štúdium slovensko – anglické. Veľmi nás teší, že popri Veľvyslanectve Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, sme získali podporu Americkej obchodnej komory v Slovenskej republike. Americká obchodná komora na slovensku združuje mnoho spoločností s obrovským obchodným kreditom. V jej predstavenstve sedia také osobnosti biznisu ako:

  • Gabriel Galgóci, AT&T
  • James E. Bruno, U. S. Steel Košice
  • Martin Maštalír, Cisco Slovakia
  • Veronika Špaňárová, Citibank Europe
  • Santiago Aguado, Hewlett-Packard
  • Stephen Caulfield, Dell
  • Peter Fischer, T-Systems Slovakia
  • Peter Gažík, O2 Slovakia
  • Fridrich Matejík, IBM Slovakia a mnohí ďalší

Samozrejme členmi Americkej obchodnej komory v Slovenskej republike sú aj mnohé iné známe spoločnosti. Táto podpora pre nás znamená aj obrovský záväzok, aby sa aj nami poskytované vzdelanie mohlo hrdiť prvotriednou kvalitou. V tomto kontexte nás veľmi teší obrovský záujem o štúdium v anglicko – slovenskej bilingve na našom gymnáziu. Až 110 žiakov má záujem o tento odbor v šk. roku 2021/2022. Samozrejme k vysokému záujmu určite prispieva aj fakt, že v rámci bilingválneho štúdia si žiaci môžu, no nemusia, ako bonus vybrať štúdium virtuálnej grafiky alebo kybernetickej bezpečnosti.

Záverom chceme zdôrazniť, že určite využijeme podporu týchto silných partnerov, aby sme sa ďalej zlepšovali a prinášali našim žiakom exkluzívne možnosti štúdia a uplatnenia po jeho absolvovaní. Podporné stanovisko uvádzame v plnom znení:

{aridoc engine="pdfjs" width="800" height="800"}images/Dokumenty/Rozne/Aok.pdf{/aridoc}