Boli sme pozvaní na stretnutie osobností banskobystrického kraja s prezidentom SR Andrejom Kiskom

Presne pred týždňom 20.5.2019 boli zástupcovia našej školy pozvaní na stretnutie a diskusiu o súčasnom dianí na Slovensku s osobnosťami banskobystrického kraja, ktoré sa konalo v priestoroch Hotela LUX. Veľmi nás teší, že pán prezident si váži vedenie našej školy do tej miery, že sa nám dostalo tohto pozvania. Uvedomujeme si, že je veľmi dôležité pre ďalší rozvoj školy, aby sme sa svojimi názormi mohli podieľať na fungovaní kraja a zapájať sa do diskusií v kruhoch, kde sa rozhoduje o vážnych celospoločenských témach.

Na tomto mieste radi konštatujeme, že na tomto neformálnom stretnutí s pánom prezidentom sa zúčastnili takmer všetci, čo v tomto kraji niečo znamenajú a s potešením konštatujeme, že my sme boli medzi nimi.