Výsledky prijímacích skúšok
1 098025 Prijatý bez príjímacích skúšok
2 935402 Prijatý bez príjímacích skúšok
3 997591 83,5 Prijatý
4 564624 81 Prijatý
5 198868 80,5 Prijatý
6 445541 77 Prijatý
7 863879 76 Prijatý
8 953438 75,5 Prijatý
9 750770 75 Prijatý
10 752412 73,5 Prijatý
11 677797 73 Prijatý
12 402874 72 Prijatý
13 512820 72 Prijatý
14 707192 71,5 Prijatý
15 003873 69 Prijatý
16 238758 68,5 Prijatý
17 490314 68,5 Prijatý
18 263049 67 Prijatý
19 425407 66,5 Prijatý
20 510077 66 Prijatý
21 087047 65,5 Prijatý
22 177021 64,5 Prijatý
23 319311 63,5 Prijatý
24 191894 62,5 Prijatý
25 904620 62 Prijatý
26 334952 61,5 Prijatý
27 863407 58,5 Prijatý
28 392538 58 Prijatý
29 080401 54,5 Prijatý
30 658124 52,5 Prijatý
31 624518 52 Prijatý
32 877179 49,5 Prijatý
33 412770 46,5 Prijatý
34 041827 44,5 Prijatý
35 838389 42 Prijatý
36 338474 40 Prijatý
37 043458 35,5 Prijatý
38 765443 30,5 Prijatý
39 202059 22,5 Prijatý
40 017655 8,5 Prijatý
41 247777 6 Prijatý

Zápis prijatých uchádzačov na štúdium na strednej škole sa uskutoční dňa 18. mája 2018 od 8:00 do 13:00

v riaditeľni Súkromného gymnázia Banskobystrického.                                                                     

Záujem o štúdium na gymnáziu zákonný zástupca písomne potvrdzuje pri zápise na štúdium na strednej škole

odovzdaním zápisného lístka vystaveného základnou školou.

V prípade, že sa neviete dostaviť na zápis v určenom termíne dohodnite si iný termín na tel. čísle 0903826278