Dňa 17.02.2023 sa konal 17. ročník celoslovenského kola súťaže Ruské slovo s krásnou témou: Мир природы  / Svet prírody / v Košiciach.  Jedná sa o súťaž v prednese poézie, prózy a spevu v ruskom jazyku.  Súťažilo sa v troch kategóriách: žiaci prvého stupňa základných škôl, žiaci druhého stupňa základných škôl a študenti stredných škôl. Hodnotila sa primeranosť a umelecko-estetická hodnota vybranej ukážky, pochopenie a úroveň umeleckej interpretácie a jazyková príprava. Naše žiačky sa taktiež zúčastnili súťaže Ruské slovo. Konkurencia bola silná, súťažiaci boli z rôznych regiónov Slovenska (200 účastníkov). Margaréta Slamková súťažila v kategórii poézia s básničkou S. Jesenina /С. Есенина «Проплясал, проплакал дождь весенний… », Tamara Oľhová prednášala prózu, úryvok z poviedky M. Prišvina/М. Пришвина «Хромка».

Margaréta Slamková (1.B) sa umiestnila na 2. mieste v kategórii Poézia a Tamara Oľhová (1.B) získala 3. miesto v kategórii Próza.

Dievčatá, gratulujeme!