V dnešnej dobe mediálnej kultúry, ktorá nás všade navôkol obklopuje sa stretávame s rôznymi podobami grafiky. Zvykli sme si na rôzne bilboardy, letáky, plagáty a reklamy. Ak chceme zaujať, potrebujeme sa odlíšiť a tým odlíšením je práve virtuálna grafika.

 Virtuálna grafika funguje na pomedzí reality a fikcie. Je to efektívny spôsob, ako zlepšiť  vzhľad živého videa doplnením grafických prvkov vytvorených v počítači, alebo nahradením 3D grafických prvkov vo fyzickom svete. Tieto prvky sú usporiadané trojrozmerne a pripojené k živému obrazovému videu a tým vznikne kombinácia živého videa a grafiky. S touto technológiou sa stretávame v súčasnosti hlavne vo filmovom priemysle, ktorý využíva práve kombináciu filmových záberov so skutočnými hercami a priestoru, ktorý je vytvorený v 3D programe. Používa sa to napríklad vo filmoch s vojnovou tematikou ako je film Stalingrad, alebo fantasy ako napríklad Pán prsteňov, akčný film Samovražebný oddiel atď. Virtuálne súbory a grafika sa stali mocným nástrojom vytvárajúcim ilúziu, že sa nachádzame vo väčšom štúdiu, aké  by mohlo skutočne existovať, pričom jednoduchá scéna je založená na princípe zeleného plátna.  Aj v bežnom televíznom programe ako je predpoveď počasia sa moderátor nachádza v štúdiu so zelenou stenou a prostredníctvom grafiky majú diváci možnosť sledovať predpoveď počasia spolu s rôznymi grafmi a animáciami.

Okrem filmov nachádzame veľké využitie v hernom priemysle. Od vytvorenia priestoru, v ktorom sa hra odohráva, cez vytvorenie postáv, ktoré môžu byť spracované v 3D, alebo prostredníctvom digitálnej maľby až po samotné naprogramovanie hry. Trh ponúka širokú škálu programovacích jazykov, ktoré umožňujú vytvárať  už spomínané hry, web stránky alebo aplikácie. Virtuálna grafika svojou interaktivitou ponúka novinárom, tvorcom športových, zábavných programov nové spôsoby ako osloviť a zaujať divákov.

Štúdium virtuálnej grafiky umožní samostatne tvoriť, organizovať, realizovať a multimediálne prezentovať tvorbu v priestore mediálnej propagácie a komunikácie. Umožňuje zoznámiť sa so základnými princípmi fotografickej techniky, s princípmi filmovej, televíznej a zvukovej techniky, ovládať navrhovanie, konštruovanie, technologické postupy a modelovanie s využitím najnovších počítačových technológií v 3D. ­Umožní poznať zásady tvorby textu, ilustrácií s využitím prostriedkov vizuálnej prezentácie – digi­tálnej fotografie , video – tvorby, animácie. Poznať základy grafického dizajnu na tvorbu návrhov rôznych reklamných posolstiev. ­Ovládať priebeh a zložky komunikácie vo všetkých médiách a poznať programy na spracovanie obrazu, zvuku a videa. Poznať zásady pre vykonávanie podnikateľskej činnosti.

Absolvent je schopný získané vedomosti a zručnosti aplikovať v praxi predovšetkým ako dizajnér, bloger, tvorca web-stránok, podnikateľ, počítačový výtvarník, (tvorba multimediálnych publikácii), v reklame, hudbe, TV, filme, divadle, v priemyselnom dizajne, výstavníctve, scénografii, architektúre, kriminalistike, a všade tam, kde je potrebná trojrozmerná vizualizácia priestorových scén a ich oživenie.