Zamestnanci

Ako darovať 2 % (postup, termíny a tlačivá)

Radi by sme Vás touto cestou oslovili s prosbou o podporu nášho občianskeho združenia. Škola s novým myslením. Združenie sme založili ako podpornú organizáciu pre naše gymnázium. S vyzbieraných peňazí plánujeme realizovať aktivity a nákupy výlučne súvisiace s naším gymnáziom. Ak si myslíte, že našu prácu robíme správne poukážte Vaše 2% práve nám. ĎAKUJEME !

Názov: Škola s novým myslením
Sídlo: Tulská 5385/28
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 45783497

Ak ste ZAMESTNANCOM, za ktorého odvádza daň zamestnávateľ:
 
1. Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane a oznámte mu, že budete chcieť poukázať svoje 2 % najneskôr do 15.2.2021.
2. Keď vám zamestnávateľ urobí ročné zúčtovanie a vystaví Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov, vyplňte predvyplnený a editovateľný formulár
Vyhlásenie o poukazaní podielu zaplatenej dane z príjmov_FO.pdf.   Z Potvrdenia o zaplatení dane zistíte dátum zaplatenia dane a môžete si vypočítať 2 % z vašej zaplatenej dane.
3. Obe tlačivá je potrebné doručiť osobne či poslať poštou na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska do 30.4.2021.

streda, 03 február 2021
Zdieľaj

Súkromné gymnázium Banskobystrické 

Ružová 15/A, 

974 11 Banská Bystrica

tel: +421 917 95 66 22 

email: gympel@sukromnygympel.sk

2.png0.png4.png4.png3.png7.png
2
Online