Zamestnanci

Ako darovať 2 % (postup, termíny a tlačivá)

Radi by sme Vás touto cestou oslovili s prosbou o podporu nášho občianskeho združenia. Škola s novým myslením. Združenie sme založili ako podpornú organizáciu pre naše gymnázium. S vyzbieraných peňazí plánujeme realizovať aktivity a nákupy výlučne súvisiace s naším gymnáziom. Ak si myslíte, že našu prácu robíme správne poukážte Vaše 2% práve nám. ĎAKUJEME !

Názov: Škola s novým myslením
Sídlo: Tulská 5385/28
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 45783497

Ak ste ZAMESTNANCOM, za ktorého odvádza daň zamestnávateľ:
 
1. Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane a oznámte mu, že budete chcieť poukázať svoje 2 % najneskôr do 15.2.2021.
2. Keď vám zamestnávateľ urobí ročné zúčtovanie a vystaví Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov, vyplňte predvyplnený a editovateľný formulár
Vyhlásenie o poukazaní podielu zaplatenej dane z príjmov_FO.pdf.   Z Potvrdenia o zaplatení dane zistíte dátum zaplatenia dane a môžete si vypočítať 2 % z vašej zaplatenej dane.
3. Obe tlačivá je potrebné doručiť osobne či poslať poštou na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska do 30.4.2021.

Súkromné gymnázium Banskobystrické 

Ružová 15/A, 

974 11 Banská Bystrica

tel: +421 917 95 66 22 

email: gympel@sukromnygympel.sk

1.png6.png0.png6.png3.png0.png
1
Online