Opäť po roku sme navštívili v rámci dňa jazykov s našimi žiakmi Nemeckú študovňu v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Žiaci štvrtých ročníkov mali možnosť oboznámiť sa bližšie s nemecky hovoriacimi krajinami formou kvízu. Prváci nemeckej bilingválnej sekcie a prváci učiaci sa nemčinu ako druhý cudzí jazyk sa dozvedeli veľa zaujímavostí z nemecky hovoriacich krajín o najdlhších slovách, o tvorbe slovnej zásoby, vyskúšali si jazykolamy. Podujatie vzbudilo záujem žiakov venovať sa jazyku ďalej. Držíme im palce.

Mgr. Ľoncová, Mgr. Matušovová