Deň narcisov je je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine, ktorá  sa tento rok konala 20. apríla, a to už po 27.krát. Jej už dnes ikonickým symbolom je práve narcis- symbol porozumenia, nádeje a pomoci. Ich pripnutím vyjadrujeme podporu  a spolupatričnosť s tými, ktorí s týmto ochorením bojujú. Zároveň im vyjadrujeme podporu, že v tomto boji nie sú sami. 
Práve vďaka tejto zbierke  sa môžu realizovať projekty a programy pre onkologických pacientov.
 
Naša škola je hrdá, že môže byť súčasťou  Dňa narcisov a podať takto pomyselnú pomocnú ruku. 
 
Tak ako po minulé roky, aj tento rok ste mohli v uliciach Banskej Bystrice stretnúť  našich študentov  s ikonickými bielymi krabičkami.  Práve vďaka Vašej dobrej vôli a príspevkom sa im podarilo vyzbierať krásnu sumu- 2017,12 eura. 
 
Sme radi, že aj my sme mohli byť nápomocní a prispieť  aspoň takouto kvapkou v mori ľuďom, ktorí to potrebujú. Vieme, že pomoc nie je len o jednom dni, no už dnes sa tešíme na ďalší ročník.