Dňa 4.12.2018 od 8:00 do 18:00 sme v priestoroch nášho gymnázia na Ružovej ulici pripravili pre záujemcov o štúdium na našom gymnáziu deň otvorených dverí. Veríme, že každý kto má záujem spoznať našu školu sa príde pozrieť do našich priestorov.

Týmto by sme radi pozvali rodičov a žiakov deviatych ročníkov ZŠ, ktorí majú záujem o štúdium gymnaziálneho odboru so zameraním na virtuálnu grafiku aby sa prišli zoznámiť s našimi priestormi, učiteľmi, ale aj technikou, ktorú používame pri výučbe. Veľmi radi sa pochválime našim virtuálnym štúdiom, ktoré práve v týchto dňoch budujeme. Okrem profesionálnej fotografickej techniky uvidíte scanery na scanovanie osôb alebo objektov a ako prekvapenie máme pre Vás pripavený 3D hologram.

V budúcom školskom roku ponúkame taktiež bilingválne štúdium slovensko – ruské, na ktoré sa môžu prihlásiť žiaci ôsmeho a deviateho ročníka ZŠ. Za podpory Veľvyslanectva Ruskej federácie spúšťame ako prvá škola v Banskobystrickom kraji tento perspektívny odbor.

Veríme, že si pri svojich povinostiach nájdete čas a poctíte nás Vašou návštevou.

Vidíme sa 4.12.2018 na DOD 2018!