Dňa 24.4. 2022 našu školu navštívila Astroshow. Naši žiaci mali možnosť relaxovať v prostredí prenosného planetária a popri tom sa dozvedieť zaujímavé informácie o Slnečnej sústave. Pri virtuálnom prieskume planét od Merkúru po Neptún sme na chvíľu akoby zabudli, že sme na Zemi. Všetkých prítomných na prvý pohľad zaujali planéty a ich obežnice, ktoré sa pohybovali nad hlavami žiakov a učiteľov. Pútavo bola predstavená aj naša najbližšia hviezda Slnko. Show bola po grafickej stránke kvalitne spracovaná. Žiaci vyzdvihli nielen kvalitu grafického spracovania vesmírnych telies, ale aj množstvo nových informácií, ktoré sa dozvedeli. Mnohých prekvapila výška hory Olympus Mons, najvyššej hory v Slnečnej sústave alebo odklon osi Uránu a jeho špeciálny pohyb okolo nej. Po detailnom pohľade na prstence planéty Saturn vznikol zhruba tucet fotiek do Instastories.

Opäť sme spojili prijemné s užitočným a vyučovanie populárnej vesmírnej témy sme s pomocou profesionálov z Astroshow poňali netradične. Po Astroshow a minuloročnej prednáške o výskume Slnka sa nám začína tvoriť tradícia aktivít spojených s vesmírom, v ktorej určite plánujeme pokračovať. Vesmír prináša mnohé možnosti jeho ďalšieho bádania a spoznávania. Veríme, že aj niektorí z našich žiakov sa budú v budúcnosti podieľať na neskutočnom dobrodružstve, ktoré prináša vesmírny výskum.