Ekonomická olympiáda INESS je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie. Svojím poňatím prispieva k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí stredoškolákov.  Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS), Českej národnej banky a Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEV). Aj naši žiaci sa zapojili do 7. ročníka tejto aktivity v rámci decembrového súťažného kola. Ekonomická olympiáda bola plná praktických úloh, čo je skvelé, pretože skutočne preverila, či daný človek ekonómii rozumie alebo sa len naučil poučky. Preverila kľúčové schopnosti a ekonomické znalosti žiakov v oblastiach ako sú finančná gramotnosť, verejné financie, monetárna politika, dejiny ekonómie, ekonomika podniku a mnohé ďalšie. Žiaci si vďaka riešeniu logických úloh preverili svoje vedomosti so základných ekonomických pojmov a z reálneho života. Gratulujeme úspešným riešiteľov a prajeme veľa šťastia v krajskom kole.

Najúspešnejší riešitelia:

Šimon Pesel, 4.A

Šimon Ťavoda, 2.C

Michal Vlček, 2.A

Matúš Kubinec, 1.A