V Europa Shopping Center Banská Bystrica sa posledný septembrový deň konal festival Európska noc výskumníkov. Tento festival sa koná každoročne už od roku 2007. Jeho cieľom je vzbudiť záujem u mladých ľudí o štúdium prírodných a technických oblastí.

Na festivale malo obsadenie aj naše gymnázium. Pripravili sme si stánok s názvom „Aj Wall-e potrebuje kybernetickú ochranu“, kde bol prezentovaný nami vytvorený robot Wall-e, ktorého deti poznali z animovaného filmu.

V rámci festivalu vystúpil so svoju prednáškou aj náš žiak Christian Eiben z 3.C, ktorý prezentoval na tému hrozby na internete, o rôznych druhoch kybernetických útokov ale aj o tom, ako sa na internete chrániť a ako sa bezpečne správať v online prostredí.

Taktiež na festivale vystúpil v rámci panelovej diskusie aj jeden z našich učiteľov Mgr. Michal Šrobár, ktorý diskutoval na tému „Silné slovo slobodnej informácie – vieš rozoznať fake news?“. Hovoril na tému šírenia dezinformácii na sociálnych sieťach a v rôznych médiách, vyberaní si správnych zdrojov na internete a o overovaní si informácii.

Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke festivalu https://www.nocvyskumnikov.sk/