V utorok 26. septembra sme oslávili Európsky deň jazykov.
 Vybraní študenti si pre svojich spolužiakov pripravili zábavné aktivity, ktorých sa zúčastňovali v priebehu vyučovania. 
 Celkovo ich čakalo šesť stánkov, každý reprezentujúci jeden z jazykov vyučovaných na našej škole. Žiaci sa tak nielen zabavili, ale aj dozvedeli množstvo zaujímavostí o angličtine, nemčine, ruštine, španielčine, francúzštine a aj slovenčine. 
 Cieľom tohto podujatia bolo povzbudiť žiakov, aby sa zdokonaľovali v cudzích jazykoch, ktoré sú dnes nevyhnutnosťou. 
 Veríme, že jazyková rozmanitosť je nástrojom pre vzájomné pochopenie, toleranciu a spoluprácu nielen medzi európskymi krajinami. 🌍