Hovorí sa, že koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom. Iste ste počuli, že jazyk je brána do sveta.

Tieto dávne pravdy sa v dnešnej dobe potvrdzujú stále viac a viac. Ovládanie aspoň 2 cudzích jazykov nie je ničím prekvapivé, ba dokonca viac než potrebné. Vedeli ste, že na svete existuje viac ako  6000 jazykov, a že až 225 pôvodných jazykov pochádza z Európy? A vedeli ste, že 26. septembra sa oslavuje Európsky deň jazykov? Ak nie, to vôbec nevadí.

Naši žiaci spolu s vyučujúcimi cudzích jazykov si pripravili drobné aktivity, ktorými sme si priblížili význam ovládania cudzích jazykov a spoločne sme oslávili tento deň. Keďže naši žiaci majú možnosť študovať anglický, nemecký, ruský, španielsky a čínsky jazyk, tak sme sa všetci tematicky zladili aj oblečením vo farbe svojho jazyka. Študenti ruštiny sa obliekli do červenej, angličtinári do modrej farby, španielčina sa ladila do žlta, nemčina do čiernej farby. Okrem toho sme sa všetci niečomu priučili. Od tradičných ruských riekaniek, cez tajničky v azbuke, ktoré si žiaci pripravili pre spolužiakov angličtinárov, sme sa mohli oboznámiť aj s významnými pamiatkami Veľkej Británie. Okrem Hello, Здравствуй, Gutten tag študenti mohli svoje ¡hola! povedať aj na hodinách španielčiny, kde okrem toho bolo možné naučiť sa aj názvy iných európskych krajín.

Veríme, že pravú hodnotu jazyka musí spoznať každý sám a spoločne tento výnimočný deň oslávime aj o rok