Exkurzia v NR SR a Figurame

V deň sv. Mikuláša sa naši žiaci zúčastnili exkurzie v Národnej rade Slovenskej republiky. Vďaka ústretovosti pána poslanca Martina Klusa sme sa mali možnosť zoznámiť s priestormi a históriou nášho zákonadárneho zboru. V rámci exkurzie sme mali možnosť na balkóne pléna NR SR sledovať hodinu otázok. Popri svojich poslaneckých povinostiach si pán poslanec Klus našiel čas aj na nás a naše otázky. Súčasťou Mikulášskej exkurzie bola aj návšteva partnera našej školy spoločnosti Figurama. Tu sme mali možnosť, nie len vidieť unikátne scanovacie zariadenie, ale žiaci mali možnosť sa dať aj nascanovať. Takto získal každý žiak 3D model v elektronickej podobe, s ktorým bude mať možnosť v budúcnosti pracovať.