V dňoch 5.- 9.10.2021 sa v Banskej Bystrici uskutočnil festival krátkeho filmu AZYL, ktorý prináša výber tých najlepších krátkych filmov z celého sveta. Počas festivalu sa konal workshop určený najmä pre študentov stredných škôl, ktorí mali možnosť nakrútiť si vlastný jednominútový film. Tento rok bola témou Ekológia a naša skupina dostala podtému Doprava. Počas piatich dní sme boli za pomoci troch lektorov vedení k tomu, aby sme svoj námet na zadanú tému spracovali čo najlepšie. Našimi lektormi boli profesionálni režiséri a scénaristi Daniel Rihák, Štefánia Lovasová a Barbora Sliepková.

Prvý deň workshopu sme sa zoznámili s lektormi a diskutovali sme o danej téme a jej námetoch. Počas druhého dňa sme odprezentovali svoje finálne námety a začali sme pracovať na scenároch a storyboardoch. Nasledujúci deň bol vyhradený samotnému nakrúcaniu. V piatok sme sa venovali strihaniu natočeného materiálu a postprodukčným prácam. Záverečná projekcia filmov sa uskutočnila v sobotu v kinosále Centra nezávislej kultúry Záhrada v rámci festivalu AZYL. Z našej školy sa do workshopu zapojilo sedem žiakov: Tereza Baričová, Lukáš Gabčo, Eliška Knoppová, Janka Melichová, Peter Patráš, Alexandra Štorková a Dávid Vinclav.

Workshop nám dal veľa nových zážitkov a skúseností. V prvom rade nás naučil, že práca na filme je nesmierne náročná, ale vynaložené úsilie rozhodne stojí za to. Keďže film je kolektívne dielo, museli sme sa naučiť, ako správne komunikovať, spolupracovať a vyjadriť svoje myšlienky a nápady. Workshop nám umožnil pohľad na film z úplne inej perspektívy „spoza kamery“ a pre mnohých z nás to bola nesmierne inšpirujúca skúsenosť. Za seba môžem povedať, že práca na filme ma očarila a v budúcnosti by som v nej rada pokračovala.

Autor: Janka Melichová 2.B