Festival Svetla a tieňa bude tento rok aj s našou účasťou

Podľa nášho názoru gymnázium nemá byť len vzdelávacia inštitúcia, ale malo by byť aj subjektom, ktorý sa aktívne zapája do aktivít v meste Banská Bystrica. Týmto by sme Vás radi informovali, že naše 1. Súkromné Banskobystrické gymnázium sa stalo hrdým partnerom 4.ročníka Medzinárodného Festivalu svetla a tieňa, konaného v Banskej Bystrici 21. a 22. septembra 2018.

Jedinečné multižánrové podujatie Festival svetla a tieňa 2018 sa uskutoční po roku opäť v srdci Slovenska v Banskej Bystrici. Štvrtý ročník s témou "BUBLINA" predstaví súčasné vizuálne a svetelné umenie vo verejnom priestore historického centra. Organizátori sa netaja kultúrno-zábavným a edukačným programom. Fúzia dvoch programových línii sa snaží o premostenie alternatívnych foriem umenia s komerčnou sférou. Okrem toho festival prináša aj bohatý sprievodný program. Chce inšpirovať, vzdelávať a zabávať širokú verejnosť. Prepojiť svetlom a umením nielen „svetelných fanúšikov“ z radov verejnosti, ale aj umeleckú, vedeckú a odbornú verejnosť. V neposlednom rade chce divákom ukázať Banskú Bystricu v novom „svetelnom šate“. Koncepcia spája v sebe nielen viaceré druhy umenia, ale poskytuje mladým umelcom a kreatívcom aj možnosť veľkorysej realizácie a vzájomnej inšpirácie. Verejnosti, divákom a návštevníkom sľubuje skutočne netradičné zážitky.

 

Na základe našej dohody s organizátormi festivalu sa naši žiaci budú zúčastňovať na festivale ako dorovolníci, ktorí zabezpečujú informovanosť návštevníkov festivalu o jednotlivých prezentáciách v rámci festivalu a to ešte nie je všetko.

Veľmi nás teší, že sa na festivale naše gymnázium bude môcť prezentovať na vlastnom stanovišti, ktoré sa bude nachádzať na námestí SNP. Budeme veľmi radi, keď osobne navštívite toto nádherné podujatie v srdci Slovenska a v rámci našej návštevy poctíte svojou návštevou aj naše stanovište.

Viac o samotnom festivale sa dozviete na www.svetlo-tien.sk