Festival svetla a tieňa je za nami

V dňoch 21.9. a 22.9. 2018 sa Banská Bystrica niesla v znamení Festivalu svetla a tieňa, ktorého bola aj naša škola prvý krát v histórií hrdým partnerom.  Naši žiaci sa festivalu zúčastnili ako dobrovoľníci čo nás veľmi teší a veríme, že pre nich to bola nová skúsenosť, ktorá im určite pomôže rozšíriť obzory. Naša škola mala na námestí SNP svoj prezentačný stánok, kde sme sa snažili priblížiť návštevníkom našu vzdelávaciu inštitúciu, ktorá ako jediná v Slovenskej republike spája gymnaziálne a odborné vzdelanie v oblasti virtuálnej grafiky. Veľmi nás potešil záujem širokej verejnosti, ale zastavili sa pri nás aj výrazné osobnosti mesta Banská Bystrica. Za všetkých spomenieme pána primátora Jána Noska, viceprimátora a zároveň poslanca BBSK Martina Turčana a poslanca meského zastupiteľstva a zároveň poslanca BBSK Igora Kašpera. Aj debata s nimi nám potvrdila, že sme započali správnu cestu, ktorú sa chystáme v budúcnosti už len vylepšovať.