Štvrtkový workshop o finančnej gramotnosti ponúkol našim žiakom zaujímavé a užitočné informácie do budúcnosti. Pod vedením študentov z Univerzity Komenského v Bratislave sa mladí ľudia ponorili do základných princípov finančného sveta s dôrazom na  praktické cvičenia.

Hlavným cieľom bolo naučiť žiakov čítať a porozumieť výplatným páskam, čo im umožní lepšie riadiť svoje financie v budúcnosti. Diskutovalo sa aj o rozdieloch medzi brigádnikmi a zamestnancami, pričom sa venovala pozornosť aj rozdielnym aspektom odvodov a počtu odpracovaných hodín.

Okrem toho bola veľká pozornosť venovaná téme investovania a sporenia ako nástrojom na budovanie finančnej stability a zabezpečenie lepšej budúcnosti.

Workshop nebol len o teoretických znalostiach, ale aj o praktických skúsenostiach. Žiaci sa zapojili do súťaží v skupinách, kde mohli aplikovať svoje nové znalosti a zručnosti. Víťazný tím si odniesol sladké odmeny. 

Na záver si žiaci prostredníctvom kvízu kahoot, mohli otestovať svoje vedomosti a súťažiť o ďalšie ceny. Celkovo tento workshop poskytol žiakom zábavný a vzdelávací zážitok, ktorý im pomôže lepšie sa pripraviť na finančné výzvy budúcnosti.