27.10.2023 sme ako školský parlament zorganizovali Halloween. Ako aj predošlé roky v maskách prišli nie len žiaci ale aj naši učitelia a učiteľky. Počas dňa vládla halloweenska atmosféra, všade kde som sa pozrela bola perfektná maska.

Tento deň nebol len tak obyčajný pretože členovia školského parlamentu počas druhej a tretej vyučovacej hodiny chodili po triedach aby videli každú masku. S pomedzi všetkých masiek vybrali výhercov v nasledujúcich kategóriách: 

  • najstrašidelnejšia maska – Klaudia 4.A
  • najkrajšia maska – Ľubka 1.C
  • skupinová maska – dievčatá 3.C
  • najlepšia maska zo základnej školy – Janko Haviar
  • najlepšia maska učiteľa – Mgr. Dávid Kaňuk

Po vyhlásení výhercoch sme mali všetci možnosť odfotiť sa v naši maskách v učebni 105, či to bola samostatná maska alebo tímová. Po samostatnom fotení žiakov sme sa všetci spoločne odfotili na schodoch a spravili si spoločnú Halloweensku fotku.

Lívia Guttenová