Informáciu o našej škole nájdete aj na mestskom úrade v Banskej Bystrici

Sme noví a preto relatívne neznámi. Aj z tohto dôvodu sa snažíme prezentovať na verejnosti doslova na každom kroku. Vďaka viceprimátorovi Jakubovi Gajdošíkovy nájdete informácie o našom gymnáziu aj vo vstupnej hale mestského úradu v Banskej Bystrici, vedľa klienského centra. Ďakujeme!