Nezisková vzdelávacia organizácia Junior Achievement (JA) Slovensko v dňoch 7. – 8.februára 2024 pripravila dvojdňovú konferenciu v Žiline s názvom RE-POWER YOUR FUTURE – Naštartujme budúcnosť Slovenska.

JA Slovensko pomáha učiteľom rozvíjať u žiakov základných a stredných škôl podnikavosť, ekonomické myslenie, finančnú gramotnosť a zručnosti potrebné pre uplatnenie sa na pracovnom trhu, vrátane digitálnych zručností. 

Prepojenie úspešného študentského projektu so sieťou predajní,
Tvoja mladosť a naša skúsenosť,
Sebavedomie v hlase ako cesta k vzdelávacím a pracovným výsledkom,
Vzdelávanie cez podcasty,
Vzdelávanie ako cesta k úspešnej značke zamestnávateľa.

Buď sám sebou, všetci ostatní sú už obsadení.

To sú len niektoré z tém, ktoré priniesla inšpiratívna konferencia pre školy, odborníkov z praxe a všetkých stakeholderov, ktorí si uvedomujú akútnu potrebu podpory vzdelávania smerom k trendom 21. storočia.

Na konferencii vystúpili skvelí ľudia, ktorí sa nám prihovorili a podelili o ich skúsenosti ako napríklad Marta Slováková, František Baník, Ján Cifra, Lenka Barilíková – Spišáková, Milan Junior Zimnýkoval, Juraj Fehervari, Martin Menšík a mnohí iní.