Od 29. januára do 13. februára 2024 prebiehajú krajské kolá Ekonomickej olympiády pre stredoškolákov v spolupráci s univerzitami v jednotlivých krajských mestách Slovenska.

Aj naši žiaci postúpili do krajského kola v Ekonomickej olympiáde, ktoré sa uskutočnilo 2.2.2024 na Ekonomickej fakulte v Banskej Bystrici.