Dňa 9.12.2021 sa  po tretí krát konalo na našom gymnáziu  krajské kolo súťaže Ruské slovo s krásnou témou  В мире сказок  / Svet rozprávok /.  Jedná sa o súťaž v prednese pôvodnej poézie a prózy, hraného slova a spevu v ruskom jazyku  určenej pre  žiakov základných a stredných škôl .  Tento školský  rok opäť prebehla súťaž online formou, tak ako aj v minulom školskom roku.  Súťažilo sa v troch kategóriách:  žiaci prvého stupňa základných škôl,  žiaci druhého stupňa základných škôl  a študenti stredných škôl.   Hodnotila sa primeranosť a umelecko-estetická hodnota vybranej ukážky, pochopenie a úroveň umeleckej interpretácie a kvalita jazykovej úrovne.

Výsledky súťaže:

  1. kategória – žiaci prvého stupňa základných škôl 

Prednes prózy: 1. miesto  Miriam Jahodníková,  ZŠ Lučenec

Prednes poézie: 1. miesto Milan Filčík, ,  ZŠ Lučenec

Spev: 1. miesto Kamila Oravcová,  ZŠ Lučenec

 

  1. kategória – žiaci druhého stupňa základných škôl 

Prednes prózy: 1. miesto Alexej Merkuriev, ZŠ Lučenec

  1.    miesto Martina Miklóšová , ZŠ Lučenec

Prednes poézie: 1. miesto Zina Babinská, ZŠ Lučenec

  1.        miesto Andrea Bobuľová, ZŠ Lučenec
  2.   miesto K. Čarnokyová , N.  Melichová , V Špániková, ZŠ Dobrá Niva

Spev:  1.miesto Tatiana Pavlíková, ZŠ Dobrá Niva

  1. miesto Cornelia Hricová, ZŠ Lučenec

 

  1. kategória – študenti stredných škôl

Prednes prózy:  1. miesto Tamara  Ľuptáková, Gymnázium Andreja Kmeťa, Banská Štiavnica

  1.   miesto Nina Matulová, 1. Súkromné  Banskobystrické  gymnázium
  2. miesto Dávid Dobrocký, 1. Súkromné  Banskobystrické  gymnázium

 

Prednes poézie: 1. miesto Miroslava Jambrichová, 1. Súkromné  Banskobystrické  gymnázium

  1.     miesto  Berenika Petríková, 1. Súkromné  Banskobystrické  gymnázium

Spev:  1. miesto Margarétka Giertlová, 1. Súkromné  Banskobystrické  gymnázium

Ďakujeme všetkým súťažiacim za účasť, výhercom srdečne gratulujeme a držíme palce na celoslovenskom kole súťaže Ruské slovo v roku 2022.