Študíjny odbor 7902J – gymnázium zameranie virtuálna grafika je jedinečný v rámci ponuky gymnaziálnych odborov v celej SR. Na tento odbor sa majú možnosť prihlásiť žiaci 9. ročníka ZŠ. V školskom roku 2020/2021 otvárame jednu triedu v tomto študíjnom odbore. Príjimacie skúšky sa robia formou testu z Matematiky a Slovenského jazyka a literatúry. Prijímacie skúšky sa uskutočnia v termíne podľa rozhodnutia MŠVVaŠ SR.

Kliknite sem pre stiahnutie PDF