Od 1.9.2019 v úzkej spolupráci s Veľvyslanectvom Ruskej federácie v Slovenskej republike otvára naša škola nový odbor 7902J74 gymnázium – bilingválne štúdium slovensko-ruské. Na tento dbor sa môžu prihlásiť žiaci 8. alebo 9. ročníka ZŠ. Prijímacie pohovory sa uskutočnia 29.4.2019 formou testu overenia predpokladov na štúdium cudzieho jazyka. Do pozornosti dávame aj fakt, že v prípade prihlásenia sa uchádzača o štúdium na oba odbory nášho gymnázia, získa ako bonus 10 bodov.

V rámci bilingválneho štúdia si bude môcť vybrať žiak vo vyšších ročníkoch aj štúdium virtuálnej grafiky.

Príďte medzi nás a staňte sa úspešným človekom!

Kliknite sem pre stiahnutie pdf