V školskom roku 2020/2021 otvárame dve triedy bilingválneho štúdia. Jedna trieda bilingválneho štúdia slovensko – ruská sekcia, druhá trieda bilingválneho štúdia slovensko – anglická sekcia. Prijímacie konanie do oboch tried sa bude konať 16.3.2019 formou testu overenia predpokladov na štúdium cudzieho jazyka.

Do pozornosti dávame aj fakt, že v prípade prihlásenia sa uchádzača o štúdium na dva odbory nášho gymnázia, získa ako bonus 10 bodov.

V rámci bilingválneho štúdia si bude môcť vybrať žiak vo vyšších ročníkoch aj štúdium virtuálnej grafiky v sekcií slovensko – ruskej a kybernetickej bezpečnosti v sekcií slovensko – anglickej.

Príďte medzi nás a staňte sa úspešným človekom!

Kliknite sem pre stiahnutie PDF