Študenti nášho gymnázia sa opäť vyznamenali!

K 200. výročiu F.M. Dostojevského a N.A. Nekrasova od 11. do 12. novembra 2021 sa konali video súťaže študentov a žiakov „Čítajte Dostojevského!“, „Čítajte Nekrasova!“ Tieto medzinárodné súťaže organizoval Inštitút ruského jazyka a kultúry Moskovskej štátnej univerzity  M. V. Lomonosova.

Pre účasť v Súťažiach bolo potrebné vybrať dielo F.M. Dostojevského alebo N.A. Nekrasova a nakrútiť video o vybraných dielach v ruštine, ktoré priláka čitateľov k dielu. Študenti nášho gymnázia pod vedením učiteľa grafiky Ing. Ivana Pavliska vytvorili video na tému: „Prečítaj si Dostojevského román Zločin a trest!“. Počas 3-minútového videa sa študentom podarilo zobraziť jednotlivé pasáže románu a ukázať svoju víziu zápletky. Do tejto medzinárodnej súťaže sa zapojilo viac ako 350 školákov a študentov z Ruska, Bieloruska, Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Talianska a Slovenska.

Tím našich študentov, ktorí sa zúčastnili súťaže, získal diplom víťaza „Za originálne a kreatívne spracovanie“.

Naši víťazi:

Bianka Horáčeková –  4. A

Simona Turoňová  – 3. A

Timea Helen Kosová – 3. A

Daniela Mičudová – 3. A   

Ema Jamnická – 3. A

Jekaterina Jakovleva – 3. A

 

Ďakujeme za odvedenú prácu a víťazom srdečne blahoželáme!