Mobilné odberové miesto otvorené

Od dnešného dňa máme na našom gymnáziu mobilné odberné miesto určené na bezplatné AG testovanie širokej verejnosti denne od 9:00 do 17:00, vrátene víkendov bez elektronického objednávania. Samozrejme v prípade, že dôjde k rozhodnutiu návratu stredoškolákov do škôl, bude toto odberné miesto vyčlenené na testovanie žiakov, zamestnancov a rodičov gymnázia. Testovanie prebieha v priestoroch zadného vchodu do gymnázia a je oddelené od časti kde bude prebiehať vyučovanie. Bezpečnosť nás všetkých na prvom mieste to je naše heslo. 

Robíme všetko pre to, aby naši žiaci mohli čo najskôr bezpečne navštevovať školu prezenčnou formou.

#sukromnygympel #mom #sasova #covid19 #navratdoskoly