Žiaci nášho gymnázia, Šimon, Matúš, Dávid a Karin, s obrovskou odvahou a nadšením zastupovali našu školu na konferencii Modelového parlamentu Slovenska 2024. Počas štyroch dní sa vyše 150 žiakov rozdelilo do piatich politických strán, kde vo svojich výboroch detailne rokovali o špecifických témach. Návrhy sa potom dostali na rokovanie do parlamentu Národnej rady, kde v hlasovaní schvaľovali vlastné zákony.

Účasť našich žiakov na tomto podujatí je dôkazom ich aktívneho zapojenia sa do politického procesu a ich záujmu o riešenie aktuálnych spoločenských otázok. V rámci tohto podujatia preukázali nielen svoje znalosti a schopnosti v oblasti politickej diskusie a argumentácie, ale aj schopnosť pracovať v tíme a hľadať konštruktívne riešenia.

Je pre nás potešením vidieť, že naši žiaci majú takúto aktívnu úlohu vo formovaní a diskusii o budúcnosti Slovenska. Gratulujeme im k ich úspešnej účasti!

Za najlepšieho poslanca konferencie Modelový parlament Slovenska 2024, vyhlásili Šimona Ťavodu, žiaka 2.C

Šimon, gratulujeme ti k tomuto významnému úspechu!