Na Stretnutie so županom boli pozvaní aj naši zástupcovia

Dňa 7.2.2018 sa v hotely Dixon pod záštitou spoločnosti Petit Press a.s. uskutočnilo diskusné fórum pod názvom Stretnutie so županom. Zúčastnili sa ho na jednej strane:

a na druhej strane poslanci, starostovia a pozvaní odborníci na jednotlivé oblasti. Nás ako školu veľmi teší, že medzi pozvanými boli aj     RNDr. Tibor Maťaš – riaditeľ nášho gymnázia a Ing. Roman Murgaš – generálny manažér. Uvedená pozvánka len potvrdzuje, že máme vo svojom tíme ľudí, ktorí sú rešpektovaní aj odbornou verejnosťou. Pre rozvoj nášej školy je veľmi dôležité, aby náš zástupca nikdy nechýbal na miestach, na ktorých sa rozhoduje o ďalšom smerovaní nášho krásneho kraja. Tentokrát sme mali až dvojnásobnú účasť.